NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Sløke Angelica sylvestris

{short description of image} TE Kragerø: Stavnes. Foto: Norman Hagen 2001.
{short description of image} TE Bamble: Langesund. Foto: Kristin Vigander 2003.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 20.10.2003 JW