NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Skogburkne Athyrium filix-femina

{short description of image} ST Malvik. Foto: Pål Klevan 2001.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 16.05.2002 JW