NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Storvassoleie Batrachium floribundum

{short description of image} ØF Sarpsborg. Foto: Egil Michaelsen 2004.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 05.04.2005 JW