NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Dvergbjørk Betula nana

{short description of image} TR Tromsø: Finnvikeidet, Kvaløya. Foto: Leidulf Lund.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 06.11.2001 JW