NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Strandvindel Calystegia sepium

{short description of image} VF Larvik: Tjølling. Foto: Per M. Hagen 2001.
{short description of image} ØF Sarpsborg. Foto: Egil Michaelsen 2002.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 04.09.2002 JW