NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Skjeggstarr Carex nardina

{short description of image} TR Nordreisa: Javreoaive. Foto: Per Sunding 1983.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 03.02.2002 JW