NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Fuglestarr Carex ornithopoda

{short description of image} BU Øvre Eiker. Foto: Inge Jahren 2004.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 21.04.2005 JW