NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Bleikstarr Carex pallescens

{short description of image} OSLO Oslo: Nord-Elvåga, Mariholtet. Foto: Jan Wesenberg 2003.
{short description of image} OSLO Oslo: Skullerudhavna. Foto: Kristin Vigander 2004.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 11.04.2005 JW