NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Brearve Cerastium cerastoides

{short description of image} HO Ulvik: Finse. Foto: Per Sunding 1979.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 03.02.2002 JW