NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Veitistel Cirsium vulgare

{short description of image} VF Larvik: Tjølling. Foto: Per M. Hagen 2001.
{short description of image} MR Kristiansund. Foto: Egil Michaelsen 2002.
OSLO Oslo: Østensjøvannet. Foto: Jan Wesenberg 2004.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 25.01.2005 JW