NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Polarskjørbuksurt Cochlearia groenlandica

{short description of image} AI Svalbard: Bockfjorden. Foto: Arne Gustavsson 2002.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 12.11.2002 JW