NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Tysbast Daphne mezereum

{short description of image} AK Vestby, Kolås. Foto: Gunnar Engan 1. april 2002.
{short description of image} {short description of image} AK Ås. Foto: Pål Klevan 2002 (A), 2003 (B).
{short description of image} NO Bodø: Saltstraumen, Lia Ø f Kodvåg. Foto: Bjørn Lindgren 2004.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 21.04.2005 JW