NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Fjelljamne Diphasiastrum alpinum

{short description of image} NO Meløy: Glomfjord, Glomfjellet. Foto: Trond Skoglund 2001.
{short description of image} SF Sogndal: fjellområda Nuken-Tylderingen. Foto: Ingvar Leiv Leknes 1997.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 07.01.2002 JW