NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Amerikamjølke Epilobium watsonii

{short description of image} HE Nord-Odal: Rud ved Råsen. Foto: Jan Wesenberg 2003.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 16.10.2003 JW