NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Åkervortemelk Euphorbia helioscopia

{short description of image} SF Balestrand. Foto: Egil Michaelsen 2004.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 14.04.2005 JW