NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Fjelløyentrøst Euphrasia frigida

{short description of image} FI Hammerfest. Foto: Roger Johansen.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 03.01.2002 JW