NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Mjødurt Filipendula ulmaria

{short description of image} TE Skien: Eidangerfjorden. Foto: Norman Hagen 2002.
{short description of image} VF Larvik: Spetalen. Foto: Per M. Hagen 2002.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 02.05.2003 JW