NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Smågullstjerne Gagea minima

OSLO Oslo: Abildsø. Foto: Jan Wesenberg 2003.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 12.05.2003 JW