NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Gulmaure Galium verum

ST Malvik: Flatholmen. Foto: Pål Klevan 2001.
VF Brunlanes: Helgeroa. Foto: Norman Hagen 2002.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 12.05.2003 JW