NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Steinstorkenebb Geranium columbinum

{short description of image} OSLO Oslo: Malmøykalven. Foto: Jan Wesenberg 1989.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 26.09.2002 JW