NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Blodstorkenebb Geranium sanguineum

{short description of image} VF Larvik: Rakke ved Stavern. Foto: Per M. Hagen 2002.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 02.06.2002 JW