NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Sibirstorkenebb Geranium sibiricum

OSLO Oslo: Botanisk hage, Osloryggen (ugras). Foto: Jan Wesenberg 2004.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 25.01.2005 JW