NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Enghumleblom x kratthumleblom Geum rivale x urbanum

{short description of image} ØF Rygge: Eldøya. Foto: Egil Michaelsen 2004.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 05.04.2005 JW