NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Tindved Hippophaë rhamnoides

{short description of image} TR Tromsø: Brattfjell. Nordligste lokalitet i Norge. Foto: Leidulf Lund 2000.
{short description of image} NO Meløy: Reipå, Dalen. Foto: Trond Skoglund 2001.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 08.11.2001 JW