NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Krattalant Inula salicina

{short description of image} OSLO Oslo: Malmøya. Foto: Dag Fosse 2000..

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 06.09.2003 JW