NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Sverdlilje Iris pseudacorus

{short description of image} VF Larvik: Rakke ved Stavern. Foto: Per M. Hagen 2001.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 16.05.2002 JW