NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Bukketorn Lycium europaeum

{short description of image} {short description of image} OSLO Oslo: Ekebergskråninga. Foto: Jan Wesenberg 2003.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 26.06.2003 JW