NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Stormarimjelle Melampyrum pratense

{short description of image} VF Larvik: Spetalen. Foto: Per M. Hagen 2002.
{short description of image} HO Bergen: Fløyen - Rundemanen. Foto: Dag Fosse 1998.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 06.09.2003 JW