NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Skogsalat Mycelis muralis

{short description of image} HO Bergen: Fløysvingene. Foto: Jan Wesenberg 2002.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 2208.2002 JW