NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Bakkeforglemmegei Myosotis ramosissima

{short description of image} {short description of image} OSLO Oslo: Ekebergskråninga. Foto: Jan Wesenberg 2003..

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 06.09.2003 JW