NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Engforglemmegei, engminneblom Myosotis scorpioides

{short description of image} TE Kragerø: Stavnes. Foto: Norman Hagen 2001.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 02.04.2003 JW