NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Tornbeinurt Ononis spinosa ssp. spinosa

OSLO Oslo: Tøyen. Foto: Jan Wesenberg 2002.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 15.12.2002 JW