NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Stivgjøkesyre Oxalis fontana

{short description of image} TE Porsgrunn: Mule varde, Ballastbedet (kultur). Foto: Norman Hagen 2003.
{short description of image} {short description of image} {short description of image} {short description of image} {short description of image} OSLO Oslo: Bolteløkka. Foto: Jan Wesenberg 2004.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 05.04.2005 JW