NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Takrør Phragmites australis

{short description of image} TE Skien: Børsesjø. Foto: Norman Hagen 2002.
{short description of image} OSLO Oslo: Bogerudmyra. Foto: Jan Wesenberg 2004.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 05.04.2005 JW