NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Storkonvall Polygonatum multiflorum

TE Porsgrunn: Versvika.. Foto: Norman Hagen 2003.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 12.05.2003 JW