NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Kjempesoleie Ranunculus_lingua

{short description of image} VF Hof: Rønnebergdammen. Foto: Norman Hagen 2003.
{short description of image} VF Hof: Rønnebergdammen. Foto: Øyvind Brekke 2003.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 14.04.2005 JW