NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Evjesoleie Ranunculus reptans

{short description of image} OSLO Oslo: Nord-Elvåga, Mariholtdemningen. Foto: Jan Wesenberg 2003.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 16.10.2003 JW