NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Byhøymol Rumex obtusifolius

{short description of image} {short description of image} HO Bergen: Bryggen. Foto: Jan Wesenberg 2004.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 30.03.2005 JW