NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Musøre Salix herbacea

{short description of image} OP Nordre Land: Bjerttjerna, Synnfjell. Foto: Jan Wesenberg 2003.
{short description of image} ST Oppdal: Ålmdalen. Foto: Egil Michaelsen 2003.
{short description of image} MR Rindal: Storbekkdalen, Trollheimen. Foto: Gunnar Bureid 2003.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 20.10.2003 JW