NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Rynkevier Salix reticulata

NO Meløy: Glomfjord, Glomfjellet. Foto: Trond Skoglund 2001.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 11.12.2001 JW