NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Hvitbergknapp Sedum album

{short description of image} VF Larvik: Rakke. Foto: Per M. Hagen 2002.
TE Porsgrunn: Heistad. Foto: Norman Hagen 2002.
{short description of image} {short description of image} ØF Rygge: Salnesholmen. Foto: Egil Michaelsen 2004.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 13.04.2005 JW