NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Trefingerurt Sibbaldia procumbens

{short description of image} ST Oppdal: Vinstradalen. Foto: Egil Michaelsen 2003.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 17.10.2003 JW