NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Nikkesmelle Silene nutans

{short description of image} TE Porsgrunn: Mule Varde. Foto: Norman Hagen 2003.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 24.10.2003 JW