NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Kjempepiggknopp Sparganium erectum

{short description of image} OSLO Oslo: Østensjøvannet. Foto: Jan Wesenberg 1993.
{short description of image} {short description of image} {short description of image} OSLO Oslo: Ljanselva ved Leirskallen (Skullerudkrysset). Foto: Jan Wesenberg 2004.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 05.04.2005 JW