NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Linbendel Spergula arvensis

{short description of image} AA Risør: Sandnesfjord. Foto: Norman Hagen 2002.
{short description of image} VF Larvik: Håkavika. Foto: Dag Spilde 2004.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 21.04.2005 JW