NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Tunbendel Spergularia rubra

{short description of image} VF Larvik: Rakke, Stavern. Foto: Norman Hagen 2004..

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 05.04.2005 JW