NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Åkerpengeurt Thlaspi arvense

{short description of image} OSLO Oslo: Holtet. Foto: Jan Wesenberg 2002.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 02.10.2002 JW