NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Harekløver Trifolium arvense

TE Kragerø: Stavnes. Foto: Norman Hagen 2002.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 15.12.2002 JW