NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Ballblom Trollius europaeus

{short description of image} {short description of image} VF Hof: Fuksetjern. Foto: Norman Hagen 2003.
{short description of image} FI Kautokeino: Goatteluobbal. Foto: Kjell M. Sarre 1976.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 17.03.2005 JW