NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Brei dunkjevle Typha latifolia

{short description of image} TE Skien: Stavdal. Norman Hagen 2002.
OSLO Oslo: Østensjøvannet. Foto: Jan wesenberg 2002.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 15.12.2002 JW